Werkwens

  • OVER ONS Nieuws 2
  • OVER ONS Nieuws 1
Nieuws

Vriendelijke aanmaning werkt beter dan boze brief

Psychologische inzichten helpen deurwaarders- en incassobureaus.

Bij aanmaningen werkt een motiverende tekst beter dan een boze brief. Klanten (debiteuren) effectief benaderen zorgt voor meer respons dan juridische teksten of dreigende taal. Daardoor is de kans groter dat rekeningen eerder worden betaald.

Dit blijkt uit onderzoek van Incassade Deurwaarders en Incasso, in samenwerking met de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), onder 6.740 debiteuren.

Uitkomsten motiverende teksten

Een deel van de klanten kreeg, tegelijk met hun aanmaning, een zogenaamde motivatiekaart. Iedere motivatiekaart had zijn eigen tekst, gebaseerd op specifieke psychologische theorieën. In plaats van te dreigen met een sommatie, werden juist de voordelen benadrukt van het ondernemen van actie. Gemeten werd of klanten binnenveertien dagen reageerden. De inzet van motiverende teksten leidde bij één van de onderzochte bedrijven tot een stijging van de respons met gemiddeld 12,5%. De meest effectieve tekst leidde zelfs tot een stijging van 27,4%. “Dit is een belangrijke uitkomst voor de deurwaarders- en incassobranche, aangezien de mate van respons zeer bepalend is voor het incassoresultaat,” aldus Paul Otter, algemeen directeur van Incassade.

Psychologische in plaats van juridische benadering

Deurwaarders- en incassobureaus maken vooral gebruik van juridische inzichten in plaats van psychologische, terwijl die laatste klanten juist motiveren om over te gaan tot actie. Zowel deurwaarders- en incassobureaus als klanten zijn veel meer gebaat bij een motiverende tekst waarin rekening wordt gehouden met de motieven en beperkingen van debiteuren. Door in te spelen op het verlangen naar consistentie gaan veel meer klanten over tot actie. “Het idee achter deze techniek is dat mensen het onaangenaam vinden

deurwaarder incassoals hun gedachten en hun gedrag met elkaar in tegenspraak zijn. Door mensen met simpele vragen te laten zien dat ze van hun schuld af willen, volgt voor hen de logische volgende stap, namelijk contact opnemen en niet de kop in het zand steken,” zegt Martijn Keizer, onderzoeker bij de RUG.

Toepassing in de praktijk

“Juridische dreigtaal en boze aanmaningen hebben hun langste tijd gehad,” stelt Otter. Volgens hem versnelt het onderzoek de tendens van klantgerichte benadering. Incassade gebruikt de inzichten uit het onderzoek om haar aanpak te veranderen en verwacht dat de andere marktpartijen dit voorbeeld volgen. “Toepassing van deze inzichten maakt het mogelijk om op een meer positieve manier tot een hoger incassoresultaat te komen,” aldus Otter.

“De inzichten passen we niet alleen toe bij de wijze van aanmanen. We komen bij veel mensen over de vloer. Door een andere positieve manier van communiceren zijn onze medewerkers nog beter in staat de zorg van de debiteur weg te nemen en gezamenlijk de betalingsachterstand op te lossen.”

Bron: Incassade Deurwaarders en Incasso

Powered by Web Agency
 

Meer dan helft nieuwe CFO's afkomstig uit eigen bedrijf

Nieuw aangestelde CFO’s zijn in meer dan de helft (55%) van de gevallen afkomstig uit het eigen bedrijf. Als er intern geen geschikte opvolgers zijn, wordt vaak in dezelfde branche geworven. Zo wordt in 29% van de gevallen een medewerker van een concurrent aangenomen als CFO.

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Robert Half. Volgens directeur Stephan Renken is de rol van de financieel directeur in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. 'De keuze voor een nieuwe financieel directeur is daarom een lastige opgave. Vaak kiest men voor een interne promotie: huidige medewerkers kennen het bedrijf en kunnen soms meekijken met hun voorganger. Dit hebben we onder andere gezien bij Peter Wennink, die recent is benoemd tot CEO van ASML vanuit zijn functie van CFO. Als er intern geen geschikte opvolger is, kijkt men vaak in de eigen branche naar mensen die al in een CFO-functie zitten. Zij hebben ervaring met het soort functie en hebben kennis van de branche waarin beide bedrijven opereren.'

Als ook in de eigen branche geen kandidaten aanwezig zijn, wordt vaak een interim directeur ingehuurd en wordt verder gezocht naar een intern of extern talent die permanent de CFO-functie overneemt.

CFO’s identificeren niet altijd opvolger
In het geval dat een financieel directeur onverwacht met zijn werk stopt, heeft volgens het onderzoek slechts 53% een opvolger op het oog. De directeuren die geen opvolger hebben geïdentificeerd, geven aan dat dit voornamelijk komt door de beperkte tijd die zij hebben voor ontwikkeling van talenten en het innemen van een mentorrol (37%). Daarnaast ontbreken volgens meer dan een kwart (27%) intern talenten die deze rol over kunnen nemen.

'We zien dat veel CFO’s duidelijk andere prioriteiten hebben dan het identificeren en begeleiden van een mogelijke opvolger,' zegt Stephan Renken. 'Begrijpelijk, maar het iscfo NAAR DE TOP verstandig hier toch regelmatig aandacht aan te besteden, zodat er bij onverwachte veranderingen snel een goede vervanger gevonden kan worden. Vaak heeft intern talent nog begeleiding nodig voor ze dit over kunnen nemen.'

Kansen om CEO te worden
Wanneer de CEO moet worden opgevolgd, maakt volgens 30% van de financieel directeuren en financieel managers de CFO de meeste kans de functie van CEO over te nemen. 1 op de 5 denkt dat de CIO waarschijnlijk deze taak overneemt. In kleinere bedrijven verwachten zij dat ook sales managers een goede kans hebben om promotie te maken naar CEO.

Het onderzoek is gebaseerd op de Workplace Survey van Robert Half, uitgevoerd bij ruim 2.000 professionals uit 15 landen. In Nederland werden voor het onderzoek 300 CFO’s, financieel directeuren en HR-managers ondervraagd.

 

Bron: Robert Half

 

 

 

 

Powered by Web Agency
 

Vraag naar hogeropgeleide financieel specialisten neemt toe

In de eerste helft van 2013 is de vraag naar hoger opgeleide financieel specialisten met 1,4% gegroeid ten opzichte van de tweede helft 2012. Na jaren van krimp, waarbij forse dalingen werden geconstateerd, zetten de signalen van voorzichtige groei door. 
groei vraag finance professionals

Nadat vanaf 2009 het aantal vacatures in een sneltreinvaart kromp, zien we in de eerste helft van 2013 lichte groei. Ook in de maand juli 2013 zet deze groei door met bijna 4% ten opzichte van de maand juli in 2012. Daarbij gaat het nog steeds om behoorlijke volumes. In de eerste 7 maanden van 2013 zijn er 16.681 vacatures gepubliceerd voor hoog opgeleide financials.Bron: Finance.nl


Powered by Web Agency
 

Voorzichtig optimisme financiële arbeidsmarkt

Hoewel de vraag naar hoger opgeleide financieel specialisten in 2012 met negen procent kromp ten opzichte van 2011, trok deze in het vierde kwartaal wat aan. Dat blijkt uitgroei finance functie positie analyse door Yacht.

De analyse ‘Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt 2012’ meldt duidelijke signalen van een stabilisatie, en zelfs van voorzichtige groei. Volgens Yacht zijn de kaasschaaf bezuinigingen op de finance functie ‘uitgewerkt’ en vraagt de aanhoudende crisis om ‘extra maatregelen waarvoor financieel specialisten onmisbaar zijn’. De vraag naar zware financieel management posities steeg in het laatste kwartaal met 7 procent. Ook wordt nog steeds naar jong financieel talent gevraagd, en naar experts op gebied van audit en toezicht.

Crisis

‘Bij het begin van de crisis in 2009 zagen we een soortgelijk verschijnsel,’ aldus bestuurder Erik Kolthof. ‘De vraag naar financieel specialisten bleef nog geruime tijd op een hoog niveau omdat kosten en opbrengsten goed in kaart gebracht moesten worden én processen werden verbeterd. Hierdoor konden beter onderbouwde maatregelen worden genomen. Toen dit op orde was, werd finance, als staffunctie, zelf een kostenpost waarop bezuinigd kon worden. Door de aanhoudende economische crisis is dit ook volop aan de orde geweest. Met name op financieel-administratieve functies zoals administrateurs is sterk bezuinigd en natuurlijk verloop is zoveel mogelijk intern opgelost. Deze kaasschaafmethode om de kosten van de finance functie terug te brengen is bij veel organisaties uitgeput, waardoor de vraag naar goede administrateurs weer is opgeveerd.’

Bron: Yacht

 

Powered by Web Agency
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende > Einde >>
Pagina 1 van 6

Contact

WERK®
Eisenhowerlaan 128
2517 KM  Den Haag

Tel. 070 - 887 65 48
E-mailinfo@werkwens.nl