Werkwens

  • OVER ONS Nieuws 2
  • OVER ONS Nieuws 1

Meer dan helft nieuwe CFO's afkomstig uit eigen bedrijf

Nieuw aangestelde CFO’s zijn in meer dan de helft (55%) van de gevallen afkomstig uit het eigen bedrijf. Als er intern geen geschikte opvolgers zijn, wordt vaak in dezelfde branche geworven. Zo wordt in 29% van de gevallen een medewerker van een concurrent aangenomen als CFO.

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Robert Half. Volgens directeur Stephan Renken is de rol van de financieel directeur in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. 'De keuze voor een nieuwe financieel directeur is daarom een lastige opgave. Vaak kiest men voor een interne promotie: huidige medewerkers kennen het bedrijf en kunnen soms meekijken met hun voorganger. Dit hebben we onder andere gezien bij Peter Wennink, die recent is benoemd tot CEO van ASML vanuit zijn functie van CFO. Als er intern geen geschikte opvolger is, kijkt men vaak in de eigen branche naar mensen die al in een CFO-functie zitten. Zij hebben ervaring met het soort functie en hebben kennis van de branche waarin beide bedrijven opereren.'

Als ook in de eigen branche geen kandidaten aanwezig zijn, wordt vaak een interim directeur ingehuurd en wordt verder gezocht naar een intern of extern talent die permanent de CFO-functie overneemt.

CFO’s identificeren niet altijd opvolger
In het geval dat een financieel directeur onverwacht met zijn werk stopt, heeft volgens het onderzoek slechts 53% een opvolger op het oog. De directeuren die geen opvolger hebben geïdentificeerd, geven aan dat dit voornamelijk komt door de beperkte tijd die zij hebben voor ontwikkeling van talenten en het innemen van een mentorrol (37%). Daarnaast ontbreken volgens meer dan een kwart (27%) intern talenten die deze rol over kunnen nemen.

'We zien dat veel CFO’s duidelijk andere prioriteiten hebben dan het identificeren en begeleiden van een mogelijke opvolger,' zegt Stephan Renken. 'Begrijpelijk, maar het iscfo NAAR DE TOP verstandig hier toch regelmatig aandacht aan te besteden, zodat er bij onverwachte veranderingen snel een goede vervanger gevonden kan worden. Vaak heeft intern talent nog begeleiding nodig voor ze dit over kunnen nemen.'

Kansen om CEO te worden
Wanneer de CEO moet worden opgevolgd, maakt volgens 30% van de financieel directeuren en financieel managers de CFO de meeste kans de functie van CEO over te nemen. 1 op de 5 denkt dat de CIO waarschijnlijk deze taak overneemt. In kleinere bedrijven verwachten zij dat ook sales managers een goede kans hebben om promotie te maken naar CEO.

Het onderzoek is gebaseerd op de Workplace Survey van Robert Half, uitgevoerd bij ruim 2.000 professionals uit 15 landen. In Nederland werden voor het onderzoek 300 CFO’s, financieel directeuren en HR-managers ondervraagd.

 

Bron: Robert Half

 

 

 

 

Powered by Web Agency
 

Contact

WERK®
Eisenhowerlaan 128
2517 KM  Den Haag

Tel. 070 - 887 65 48
E-mailinfo@werkwens.nl