Werkwens

  • OVER ONS Onze kernwaarden 3
  • OVER ONS Onze kernwaarden 1
  • OVER ONS Onze kernwaarden 2

Onze kernwaarden

Oprechte interesse

Recruitment  is mensenwerk en wij van WERK® houden van mensen. Mensen in al hun diversiteit en uniciteit, die we graag leren kennen. Daarom stellen we open vragen.

Van onze kandidaten willen we weten: wie ben jij. Wat boeit en beweegt jou? Waar wil jij aan bijdragen? Wat geeft jou energie en waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Waar ben jij goed in? Wat maakt jou een goede financial? En in welke omgeving floreer jij het beste?

Van onze opdrachtgevers willen we weten: wat is de missie en visie van de organisatie? Hoe is de organisatiecultuur? Waarheen wil de organisatie groeien en wat is daarvoor nodig?

Iedereen is anders, en elke organisatie is anders. Gelukkig maar. Het is onze uitdaging kandidaten en organisaties zo goed te leren kennen dat we de ideale match tussen hen kunnen maken. Daar waar de finance professional het beste van zichzelf kan laten zien.

Kwaliteit

Kandidaat en Opdrachtgever schakelen niet voor niets een intermediair in; wij hebben een toegevoegde waarde te bieden. Doordat we kennis van zaken hebben, doorvragen, kandidaat en opdrachtgever werkelijk willen leren kennen, kunnen we de juiste match maken. We handelen snel, maar nooit roekeloos of overhaast. Als kandidaat word je nimmer voorgesteld voor een opdracht die je niet past. We zoeken naar dát werk dat precies de juiste uitdaging biedt. Opdrachtgevers leveren we bekwame, enthousiaste en gedreven finance professionals. Professionals die we écht kennen en waarvan we weten dat ze zichzelf waar maken.

Goed WERK afleveren daar houden we van. Daarom hebben we onze business op orde en komen we onze afspraken na. Onze uitdaging is de verwachtingen te doen overtreffen.

Integriteit

Dit is een van de belangrijkste kernwaarden van WERK®. Het eren van het woord; waar maken wat we beloven.  Door transparant en open te handelen. Mensen te respecteren en in hun waarde laten. Daarmee scheppen we vertrouwen en geloofwaardigheid.

Snelheid

In een continu veranderende markt is snelheid in schakelen onontbeerlijk, zo niet van levensbelang. Organisaties moeten direct kunnen inspelen op veranderingen die zich voordoen en kansen die zich aanbieden. Wij van WERK® begrijpen dat als geen ander en faciliteren daarin. Door onze neus voor talent, ons grote netwerk en een database die we continu up-to-date houden kunnen we snel de juiste professional bemiddelen.

Als professional wil je natuurlijk zo snel mogelijk jouw droombaan of die boeiende opdracht vinden. En heb je geen zin in onnodig lange procedures en afwachten in onzekerheid. Wij brengen je direct op de hoogte van interessante mogelijkheden en dragen er zorg voor dat sollicitatietrajecten vlot en soepel verlopen.

Transparantie

Niets is zo vervelend als dat er dubbele agenda’s op worden nagehouden of een onverwachte nare verrassing achteraf, zoals onvoorziene extra kosten op een factuur. Daar doen we dus niet aan. Open handelen, duidelijk zijn, is de cultuur bij WERK®. No-nonsense, what you see is what you get.

Flexibiliteit

Zowel de markt als de arbeidsmarkt worden steeds dynamischer. Organisaties die snel kunnen schakelen, een groot aanpassingsvermogen hebben, kortom wendbaar zijn, zijn leading. Dat geldt zeker voor m.b.t. humanresourcesmanagement; mensen maken de organisatie. De juiste kennis en juiste vaardigheden op de juiste plek is de nummer 1 kritische succesfactor in iedere organisatie. WERK® voorziet in die vraag naar wendbaarheid door haar eigen flexibiliteit. Doordat we een kleine organisatie zijn kunnen we direct schakelen, we hebben korte lijnen en kunnen ons aanpassen aan de vraag van de organisatie. Wij bieden verschillende vormen van bemiddeling – toegespitst op iedere situatie - en zoeken verder naar nieuwe vormen.

We stellen steeds hogere eisen aan ons werk. De tijd dat we enkel werkten om brood op de plank te krijgen ligt achter ons. We willen er voldoening uit halen, kunnen groeien, een bijdrage leveren aan iets waar we achter staan. Dat doen waar we goed in zijn en plezier in hebben. Vast omrande functieomschrijvingen passen ons niet meer. We willen zelf onze functie scheppen en vormgeven. Werken aan projecten die ons passen, bij één of bij meerdere organisaties – achtereenvolgens of tegelijkertijd.  WERK® voorziet in deze behoefte. We zoeken met jou mee hoe je jouw werk perfect kan inrichten en vormgeven.

Duurzame samenwerking

WERK® focust zich op de lange termijn, en bouwt daarom aan en investeert in duurzame relaties. In onze ogen creëren duurzame relaties synergie. Je kent elkaar, leert van elkaar, en versterkt elkaar.

Powered by Web Agency
 

Contact

WERK®
Eisenhowerlaan 128
2517 KM  Den Haag

Tel. 070 - 887 65 48
E-mailinfo@werkwens.nl